Evaluatie

Ondernemen als architectuurwerker

Lessenreeks 1 - Timelab Gent September 2023

Evaluatie van de leerdoelen: duid een waarde aan van 0 tot 5. 0 = helemaal niet waar / 1 = eerder niet waar / 2 = ik weet het niet / 3 = eerder waar / 4 = helemaal waar
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
Heb je nog vragen? Contacteer me gerust!
paulien@deararchitects.be

© 2024 Dear Architects